AccelerateLayerX/se

From Moondust Wiki
(Redirected from AccelerateLayerX/sv)
Jump to navigation Jump to search

Prototyp

AccelerateLayerX,LAYER NUMBER,MAX SPEED,-,-,Active time,SPEED

Beskrivning.

Ökar den horisontala hastigheten av ett lager, upp till MAX SPEED. Lägger till SPEED varje frame.

Noteringar

Accelerera lite grand, annars märker du inte av accelerationen.

Exempel

// Accelerera långsamt standardlagret till höger, tills det kommer till maxhastigheten 4.
AccelerateLayerX,0,4,0,0,0,0.01